DSPACE.ENU: Recent submissions

 • Джумабаев, А.А.; Сериков, Б.А. (2019)
  В данной статье рассмотрена проблема оценки устойчивости высотных зданий к прогрессирующему обрушению. Также в статье исследуются различные архитектурно-конструктивные решения, которые обеспечивают устойчивость высотных ...
 • Садыкова, Ж.М.; Күсебай, А.У. (2019)
  Мақалада тауарларды сату мен қызмет көрсетудегі жарнаманың алар орны көрсетілген. Заманауи ақпараттық технологияларды жарнамада қолданудың жолдары қарастырылған. Сонымен қатар, интернеттегі жарнама кез-келген түрдегі ...
 • Байдабеков, А.К.; Бегімбай, К.М.; Тусупбаева, Д.А. (2019)
  В данной статье рассматриваются различные технологии, применяемые в 3D-печати, их преимущества и недостатки, а также области применения и перспективы развития в строительной области. Дано краткое описание устройства и ...
 • Sagimbekova, A. (2019)
  In this study, in order to explain the short history and current situation of ads and advertising, the concept of advertising will be mentioned firstly. Then the rise and development of advertising activities will be ...
 • Бәйдібеков, Ә.К.; Қарабалин, О.Т. (2019)
  Мақала жобалық қызмет шығармашылығында білім алушылардың композициялық ойлау маңыздылығын қарастырады. Дағды мен білік тәжірибесін пайдалана жобалық жұмысты ұйымдастыруда композициялық шешімнің ықпалына кӛңіл бӛлінеді. ...
 • Nurmakhanov, В. (2019)
  Many building materials, medicines, metals, chemicals and other substances are multicomponent. To determine their optimal composition according to a given criterion is a complex scientific and applied task. The fact ...
 • Cадыкова, Ж.М.; Сагимбекова, А.М. (2019)
  В статье авторами рассматриваются вопросы развития рекламного рынка, формирование рекламы как вида экономической деятельности и формы социально культурного порядка в Республике Казахстан. Проанализирован отечественный ...
 • Кусебаев, У.К.; Куанышбаева, А.А. (2019)
  Үлкен қалаларда физикалық белсенділікке ерекше қажеттілік бар, себебі адамдар жүйке жүйесіне жоғары жүктемелерді үнемі бастан кешіріп отырады. Бұл проблемаларды шешу үшін белгілі бір физикалық әрекеттермен белсенді ...
 • Сагимбекова, А.М. (2019)
  В статье авторами рассматриваются виды рекламной деятельности, влияние рекламы на спрос услуг и товара, рекламные технологии, задачи и элементы рекламных технологий, этапы процессов стратегического планирования. Таким ...
 • Butabekova, A.; Kassymova, A. (2019)
  The article analyzes the laws used in designingpublic spaces and roads, new scientific discoveries, the results of their development in real life and the degree of their development. The person as the best instrument of ...
 • Нүрілда, А.Н. (2018)
  Осы мақалада автоматтандырылған жүйелерді жобалауға жобалаушының автоматтандырылған жұмыс орнының негізгі аппараттық құралдары мен жобалауға арналған AutoCAD арнайы бағдарламалық құралдары, сонымен қатар CAD технологиясын ...
 • Samuratova, T.K.; Maslov, F. (2018)
  The article discusses the design of recommended residential cells (for settling single and family contingent living) that make up the residential area SWC, the most important is the determination of their spatial dimensions ...
 • Бегімбай, К.М. (2018)
  Қазіргі дизайн саласында еңбек етуге әзір, озық технологияларды қажетті деңгейде меңгерген жас маман дайындау – өзекті мәселерлердің бірі. Болашақ маманға қойылатын талаптарды саралайтын болсақ, олар мынадай: біріншіден – ...
 • Бозтай, З.Б.; Жумабаева, К.С. (2018)
  Сурет салу өнерінің негізгі даму тарихы мен қазіргі жағдайы сурет салу барлық әлем мен кез-келген зат үшін қажетті негіз және оған қайталанбас өң беруші өнер екенін толықтай қарастырады. Пішіндердің, перспективалардың, ...
 • Тулеуова, Г.К.; Сагимбекова, А.М. (2018)
  Мақалада отандық жарнама нарығының дамуы, экономикалық қызметтің түрі және әлеуметтік-мәдени тәртіптің нысаны ретінде жарнаманың қалыптасуы зерттелді. Жарнама нарығының жеке сегменттерінің дамуының мемлекеттік және басым ...
 • Сариев, Н. (2018)
  Осы мақалада Астана қаласындағы Оқушылар сарайы жаңа ғимараты мысалында, безендіру-қолданбалы өнері және де ұлттық сәулет өнерінің бейнелері мен элементтері сипатының негізінде қолданылған Қазақстанның заманауи сәулеті ...
 • Юлдашева, Н.А.; Ашимова, А. (2018)
  В данной статье описывается история инфографики и какие факторы влияли на ее развитие.
 • Дербисова, М.А. (2018)
  Профессиональная подготовка дизайнеров связана с предметно-пространственной средойи предметов, которые соответствуют утилитарно-эстетическими качествами. Изучение технологического процесса изготовления предметов зависит ...
 • Бозтай, З.Б.; Қайратова, М.Қ. (2018)
  Мақалада бейнелеу өнеріндегі натюрморт жанрының ХV ғасырдан бастап ХХ ғасырларға дейінгі аралығында дамуы мен қалыптасу тарихы, даму мәселелері мен сол кездегі натюрморттың басты ерекшеліктері қарастырылады. ХV-ХVІ ғасырларда ...
 • Садыкова, Ж.М.; Куанышбаева, А.А. (2018)
  Зерттеудің мақсаты 3D-графикамен және анимациямен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін құралдар жиынтығын зерттеу болды. Ол үшін әртүрлі күрделі модельдерді құруға мүмкіндік беретін модельдеу әдістері зерттелді. Мақалада нақты ...

Search DSpace

Browse

My Account