DSpace Repository

Студенттер жинағы

Студенттер жинағы

 

Recent Submissions

 • Қалесетова Р.Қ. (2013-06-06)
  Қазіргі жаңа білім мазмұнының макромоделі мәдениет – білім – тарих үштағанына негізделуі тиіс деген тұжырым орнығып келеді.
 • Жоланова Т. (2013-06-06)
  Қазақ тіл біліміндегі бүгінгі күні қарқынды дамып келе жатқан салаларының бірі антропоөзектік (антропоцентристік) бағыттағы зерттеулер. Антропөзектік бағыт аясындағы зерттеулердің үлкен салалары гендерлік лингвистика, ...
 • Демеу А. (2013-06-06)
  Адамзат баласының өсіп өркендеуі, олардың ашқан жаңалықтары ғасырлар бойы жалғасын тауып келеді. Әр дәуірдің өзіндік ерекшеліктері мен құндылықтары бар.
 • Қаршығина Р. (2013-06-06)
  Қазіргі лингвистикада адам танымы мен ой құрылымын тіл арқылы, ой құрылымынан тілге қарай бағытталған зерттеулер қарқынды сипат алып келеді. Тіл жүйесі лингвистиканың зерттеу нысаны болғанымен, оны жеке дара зерттеу бүгінгі ...
 • Өмірбек Д.Б.; Раева А.Ж. (2013-06-06)
  Қазіргі таңда қоғамдағы жаңалықтарға сай күн сайын жаңа сөздер мен терминдер пайда болып жатқандығы тілдің үздіксіз даму үстінде екендігін білдіреді.
 • Оспанова Д.Т. (2013-06-06)
  Кез келген тілдің лексикасының негізі – сол тілдің негізгі сөздік қоры яғни баяғы бағзы заманнан келе жатқан лексика халық тарихының тілдегі көрінісі болып табылатыны мәлім жайт.
 • Тағыбергенова Ж. (2013-06-06)
  Тілдің, категориялардың басқа түрлері сияқты жай сөйлемдердің де өзіне тән қалыптасу, даму тарихы бар. Ғалымдардың пікірінше тіл мен ойлау бір-бірімен тығыз байланысты.
 • Тналина М. (2013-06-06)
  Соңғы уақытта адамның өмірлік маңызы бар аспектілерін – оның санасы мен ой-өрісін, ақиқат шындықты қабылдау және ұғыну ерекшеліктерін, сондай-ақ аталған процесс нәтижелерінің тілде белгіленуін кеңірек қарастыруға жол ашылды.
 • Блялова А.Т. (2013-06-06)
  Ұлттық әдебиеттану ғылымында қарастырылатын мәселелердің бірі сюжет пен композиция.Жалпы сюжет ұлттық әдебиеттану ғылымында XX ғасырдың басынан бастап зерттеле бастады.
 • Байзаққызы Л. (2013-06-06)
  Халықтың асыл мұраларын жеткізуші ана тілімізді ардақтай отырып, оның даму, толығу үдерістерін жан-жақты зерттеу, танып-білу арқылы түр-түс атауларының термин ретінде қалыптастыру мүмкіндіктерін ашу – бүгінгі күн талаптарының ...
 • Тілеубаева Т.М. (2013-06-06)
  Халқымыздың өз ана тіліне деген сүйіспеншілігін оның бүгінгі ғалым перзенттерінің ғылыми зерттеулері арқылы тануымызға болады.
 • Жүніс А. (2013-06-06)
  Теледидар, газет, радиодан кейін өмірге келсе де, қазіргі кезде солардың әрқайсысымен бір қатарда тұрған және сол бұқаралық ақпарат құралдарына тән ерекшеліктердің бәрін өз бойына жинақтаған синтезделген өнер түрі болып табылады.
 • Егінбай А. (2013-06-06)
  Тележурналистика – бұқаралық ақпарат құралдарының бір саласы, соның ішінде орасан зор мүмкіндіктерді иеленетін жүйе.
 • Хұсанова А.К. (2013-06-06)
  Кез-келген ғылымда қарама-қарсылық ұғымы кеңінен сипатталынып, ауқымды түрде түсіндіріледі. Аталмыш ұғым туралы ғылыми бастама ежелгі замандарда ғылымдардың атасы философия ілімінде ӛте күрделі категориялар қатарынан орын алған.
 • Диханбаева Н.Д (2013-06-05)
  Қос сөздер – сөздердің қосарлануынан немесе қайталанып айтылуынан жасалған сөздер. Жалпы, қос сөздер – күрделі сөздің бір түрі.
 • Еншібай Р. (2013-06-05)
  Стилистика - тіл білімінің бір саласы. Оның тарихы әріден басталғанмен, қазақ тіл білімінде стилистика мәселелерін зерттеуге жаңа-жаңа көңіл бөліне бастады.
 • Жұмабекова Н.Р. (2013-06-05)
  Диалектиканың даму заңдылығы бойынша, ештеңе жоқтан пайда болмайды.Тіл қоғамда ӛмір сүреді, қоғамның барлық өмірі тілмен тығыз байланысты.
 • Тоқмахан Ф.Ш. (2013-06-05)
  Қазақ ұлтының тілі - тарихы мен бүгіні және болашағы бар ұлттық құнды қазына. Ұлтсыз тіл жоқ, тілсіз сол тілде сөйлейтін, сол тілді дамытатын, динамикалық прогресске өсіретін халық жоқ.
 • Тәуекелова А. (2013-06-05)
  Қазақ тілі қазынасындағы тұрақты тіркестердің релеванттық қасиетін айқындау, қазақ фразеологизмдерін іштей саралап бӛлу, сондай-ақ фразеологиялық мағынаның қалыптасуы, фразеологизмнің құрам сипаты және компоненттердің ...
 • Амандықов О. (2013-06-05)
  Осыдан 5 жыл бұрын жерлес қаламгер Қанеш Қанафиннің табиғат жайында жазылған туындыларын зерттеп, ғылыми жұмыстарыма өзек еткен болатынмын.

View more