DSpace Repository

А.БАЙТҦРСЫНҦЛЫ – ОҚУЛЫҚ АВТОРЫ

Show simple item record

dc.contributor.author Ерсҧлтанова Қаракӛз Жамбылқызы
dc.contributor.author Т.М.Әбдікәрімова
dc.date.accessioned 2013-04-05T05:48:51Z
dc.date.available 2013-04-05T05:48:51Z
dc.date.issued 2013-04-05
dc.identifier.isbn 9965-31-443-8
dc.identifier.uri http://dspace.enu.kz/handle/data/5967
dc.description http://www.enu.kz en_US
dc.description.abstract ХХ ғасырдың басында қазақтың санасына ағартушылық идеяны орнықтырған тҧлғалар ҧлттың жаңа даму сатысына ӛтіп, биікке кӛтерілуін кӛздегені анық. Бҥкіл жҧртшылыққа сілкініс пен қҧлшыныс әкелген жиырмасыншы ғасырдың басындағы кезең ҧлтымыз ҥшін ӛте бағалы әрі аса қҧнды кезең болып саналады. Ӛйткені, «Халықтың ӛткен ӛмірі жалпықоғамдық мәні бар тәжірибе ретінде қорытылып, белгілі бір дәрежеде ҧлт игілігіне асқанда ғана қҧндылыққа айналады»[1, 38,]. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.relation.ispartofseries ӘОЖ;378
dc.subject ағартушылық идея en_US
dc.subject Ҧлы ҧстаз en_US
dc.subject ҧлттық сана en_US
dc.subject «Алаш» партиясы en_US
dc.title А.БАЙТҦРСЫНҦЛЫ – ОҚУЛЫҚ АВТОРЫ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account