DSpace Repository

Browsing Тезисы международного тюркологического симпозиума «Тюркский мир: история и современность» by Title

Browsing Тезисы международного тюркологического симпозиума «Тюркский мир: история и современность» by Title

Sort by: Order: Results:

 • Guliyev Е.А. (2012-12-24)
  Tarihten bilindiği gibi, Ötüken Uyğur kağanlığı yıkıldıktan sonar(840 yılı) uyğurların büyük bir kısmi bu bölgeyi terk edip Doğu Türkistana yerleştiler. Uyğurların burada kurdukları Koçu devletinin hükümdarı Х. yüzyıldan ...
 • Maral Yakubova (2012-12-26)
  Geriye dönüm (retrospektif - ingilisce retrospection – “geçmişi görürüm”, “geçmişe dayalı düşünürüm”), hazırki yaşanılan zamana dayalı olarak geçmişi düşünme yöntemidir. Sunulan bildirinin irdelediği konu retrospektifin, ...
 • Taşağıl A. (2012-12-27)
  Ting-ling'ler, Büyük Hun İmparatorluğu zamanında Orta Asya bozkırlarında özellikle Kuzey Kazakistan sahasında boy gösteren önemli bir Türk kökenli halktır. Bir bakıma Türk halklarının temelini meydana getirirler. Onlardan ...
 • Akinzhanova D.M. (2012-12-25)
  Nowadays the study of intercultural communication is quite a new and topical branch of research studies. More and more people get involved into communication. Development of new technology, economics, trade and marketing, ...
 • Maurizio Pistoso (2012-12-21)
  Luigi Ferdinando Marsigli (1658 – 1730), has been a versatile personality of scholar, actually a sort of combination of military man/scientist/diplomat/traveller and writer. The story of is life is a too rich one to be ...
 • Mehmet Kara (2012-12-24)
  Deyimler, kelimelerin bir araya gelerek bilinen anlamlarından farklı bir anlamı karşılar hâle gelmesiyle oluşmaktadır. Çarpıcı anlam ifade eden bu tür kelime birlikleri, bütün dillerde bulunur.
 • Mithat Durmuş (2012-12-26)
  Kazak Türklerinin aksakalları, aydınları ve muallimleri, gençlere Kazak tarihinin meşhur hanlarını, büyüklerini, kumandanlarını, yazar ve şairlerini örnek gösterirken beş kişiyi Beş Arıs (Beş Yiğit) olarak tanımlamakta ve ...
 • Ebubekir Güngör (2012-12-26)
  Giyim kuşam, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biridir ve korunma amaçlı olmasının yanı sıra, gelişim sürecinde geniş kültürel işlevler yüklenmiş bir nesnedir. Belgelerde Göktürk çağında Kırgızların baş giyimi kullandıkları ...
 • Samet Azap (2012-12-26)
  Türklerin tarihleri kadar edebiyatları da çok köklü bir yapıya sahiptir. Tarihsel süreç içerisinde geçmişten günümüze kurt motifi sözlü ve yazılı kaynaklarda oldukça zengin bir şekilde işlenmiştir. Oğuz Kağan Destanında ...
 • Hüseyin Özbay (2012-12-26)
  Mağcan Cumabayulı ve Abdülhamid Süleymanoğlu Çolpan’ın devirleri,düşünceleri,duyguları ,edebî temaları ;kısaca hayatları ve kaderleri birbirlerine benzemektedir.
 • Yessengaliyeva A.M.; Kusainova A.R. (2012-12-25)
  The Linguistics of the XXI century actively develops the way, where a language is considered as the cultural code of a nation, but it is not simply the instrument of the communication and knowledge. The fundamental basis ...
 • Naciye Yildiz (2012-12-25)
  Türk boylarının destan geleneğinde, kahramanın doğumundan önce ve sonra yer alan epizotlarla, kahramanın sıradan insanlardan farklı olduğu vurgulanır. Destan kahramanının erginlenmesi sürecinde bir aşama olan kahramanın ...
 • Aliyeva Lale (2012-12-26)
  Türk dünyasının dünyaca ünlü yazarı, dünyada bilinen ve sevilen, 2009 yılında ABD'de de yılın en çok okunan yazarı seçilen Orhan Pamuk hem de Nobel ödülünü alması ile de ülkesinde ve dünyada adından çok bahs etdirdi. ...
 • Pilten Ş. (2012-12-27)
  Sözcükler bağlam içerisinde belirli sözcüklerle eş dizimlenme adı verilen bir arada kullanılma eğilimine sahiptir. Sözcüğün anlam yapısı zamanla birlikte kullanıldığı eş dizimlilerinden etkilenir. Eş dizimlilik dizilerine ...
 • Айхан Пала (2012-12-26)
  Oğuz Türkleri tarafından kurulan Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde Orta Asya Türk kültürü ve İslam kültürüne ait unsurlar bir arada yaşamaya devam etmiştir. Selçuklu ve Osmanlı saraylarında da bu kültür unsurlarının çeşitli ...
 • Eker S. (2012-12-27)
  Orta İranca dönemi dillerinin Hotanca/Sakaca, Tumşukça, Harezmce ve Baktirce ile birlikte kuzeydoğu grubunu oluşturan Soğdca, Buhara’dan Çin Seddin’e değin uzanan çok geniş bir coğrafyada konuşlanan Soğdluların ana dilidir.
 • Mehmet Okur (2012-12-24)
  Altın Orda Hanlığı’nın yıkılmasıyla birlikte siyasi bir güç olarak ortaya çıkan ve XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sınırlarını doğuya doğru genişletmeye başlayan Rusya, kısa sürede Sibirya’nın büyük bir kısmını ...
 • Orhan Kavuncu (2012-12-22)
  Haçlılık, İslam Dünyasına karşı Hıristiyanların birleşmesi demektir. Buna öncülük eden Papalık 12 asır başlarından itibaren Anadolu’ya, Endülüs’e, Ortadoğu’ya devamlı ordular gönderdi, Haçlı seferleri düzenledi.
 • Karini Jahangir (2012-12-26)
  Bu çalışmada Türk – İranî diller arasındaki ilişkiler, bu ilişkilerin önemi ve söz konusu ilişkilerle ilgili bilimsel çalışmalar konu edinmektedir. Türk – İranî diller ilişkisini, ana çizgileriyle “İslam Öncesi İlişkiler” ...
 • Orhan Söylemez (2012-12-26)
  Tarihî roman okuyucuyu geçmişe götürerek o zamana ait tarihî bilgiler vermekle kalmaz, aynı zamanda o dönemde yaşayan ve tarih biliminin konusu olmayan insanların hayat tarzları, duyguları, düşünceleri ile ilgilenir. Tarih, ...

Search DSpace


Browse

My Account