DSpace Repository

Выпуск 2019, №2 (53)

Выпуск 2019, №2 (53)

 

Recent Submissions

 • Бәйдібеков, Ә.К.; Қарабалин, О.Т. (2019)
  Мақала жобалық қызмет шығармашылығында білім алушылардың композициялық ойлау маңыздылығын қарастырады. Дағды мен білік тәжірибесін пайдалана жобалық жұмысты ұйымдастыруда композициялық шешімнің ықпалына кӛңіл бӛлінеді. ...
 • Nurmakhanov, В. (2019)
  Many building materials, medicines, metals, chemicals and other substances are multicomponent. To determine their optimal composition according to a given criterion is a complex scientific and applied task. The fact ...
 • Cадыкова, Ж.М.; Сагимбекова, А.М. (2019)
  В статье авторами рассматриваются вопросы развития рекламного рынка, формирование рекламы как вида экономической деятельности и формы социально культурного порядка в Республике Казахстан. Проанализирован отечественный ...
 • Кусебаев, У.К.; Куанышбаева, А.А. (2019)
  Үлкен қалаларда физикалық белсенділікке ерекше қажеттілік бар, себебі адамдар жүйке жүйесіне жоғары жүктемелерді үнемі бастан кешіріп отырады. Бұл проблемаларды шешу үшін белгілі бір физикалық әрекеттермен белсенді ...
 • Сагимбекова, А.М. (2019)
  В статье авторами рассматриваются виды рекламной деятельности, влияние рекламы на спрос услуг и товара, рекламные технологии, задачи и элементы рекламных технологий, этапы процессов стратегического планирования. Таким ...