DSpace Repository

Выпуск 2020, №1 (130)

Выпуск 2020, №1 (130)

 

Recent Submissions

 • Молдабаев, Х.С.; Мехмет, С.Т. (2020)
  Жаңа медианың қарқынды түрде дамып жатқаны түсінікті. Ақпарат агенттіктері ашылып, әлеуметтік желілер арқылы ақпарат жедел тарайтын болды. Сондықтан дәстүрлі медианың дамуы да алаңдататыны сөзсіз. Дегенмен телеарна мен ...
 • Высоцкая, И.В. (2020)
  В контексте проблемы взаимодействия СМИ и общества актуализируются вопро- сы исследования профессионального языка журналистов, в частности,- изучения речи и описания метаязыка современной российской журналистики. Анализ ...
 • Тергембаева, К.; Топлу, Топлу М. (2020)
  Осы мақалада 2020 жылдың індетіне айналған 2019nCoV коронавирусының қа- уіптілік деңгейі, оның таралу аймағы, алдағы болуы мүмкін эпидемиялық жағдай қарастырылады. Эпидемиялық жағдай кезіндегі әлемдегі елдердің тәжірибесі, ...
 • Темирбаева, Ж.; Рыстина, И. (2020)
  В статье рассматривается роль нематериальных активов в формирова- нии репутационного капитала компании. Путем проведения сравнительного анализа дефиниций предлагается авторская трактовка понятия «репутационный капитал». ...
 • Бельдибекова, А.Т. (2020)
  Мақалада «Балапан» телеарнасында берілетін анимациялық фильмдердің көр- кемдік тіліне мән беріледі. «Балапан» арнасының жаңа маусымдағы экраннан көрсетіліп жүрген анимациялық төл фильмдеріндегі неологизм сөздерге мән ...
 • Шайкенова, А.; Тілеубай, Т. (2020)
  Мақалада соңғы жылдары медиа индустрияға үлкен өзгерістер әкелген заманауи технологиялармен бірге оқырман қауымның өзгеруіне шолу жасалады. Сондай-ақ, аудиторияның назарын өзіне аудару үшін классикалық (кәсіби) журналистика ...
 • Yermaganbetova, Z.N. (2020)
  The article discusses the history of the creation and development of the Kyzylorda regional newspaper “Syr Boyi”, talks about its editors, the authors. On specific examples, the subject is analyzed, the genre identity ...
 • Әшірбекова, Г.Ш.; Ертасова, Г.Қ. (2020)
  Мақалада М. Шоқайдың қайраткерлік тұлғасын тану және ұлт тарихындағы са- яси көзқарастарын бүгінге жеткізген ғылыми еңбектер жайлы сөз етіледі. М. Шоқайдың өмірі мен шығармашылығы туралы ғылыми еңбектеркезеңдік тұрғыдан ...
 • Есенбекова, Ұ.М.; Тахан, С.Ш. (2020)
  Мақалада жарнама нарығында трансмедиалық технологияларды қолдану мен ме- диа кеңістіктегі жарнамалық коммуникацияның жаңа түрлері мен ерекшеліктері зерттелген. Жарнаманың ақпараттық технологиялар мен жаңа медиалар жүйесі ...
 • Касенов, С.Т.; Абдуллина, Л.И. (2020)
  В современном медиа пространстве рекламе отводится роль драйвера новых ценностных ориентиров и культуры их восприятия. Востребованность в исследованиях коммуникативных свойств рекламного текста придает актуальность данной ...