DSpace Repository

Выпуск 2019, №1 (126)

Выпуск 2019, №1 (126)

 

Recent Submissions

 • Bayekeyeva, A.T.; Tazhibayeva, S.Zh. (2019)
  The article deals with the issues of international terms, the ways of term building and translation. The authors of the article consider the term building based on the terminological system of mining industry. As a result ...
 • Али аш-Шазли, Химмат Сайед (2019)
  В романе автор отражает события одного из тяжёлых периодов русской истории прошлого века. Писательница раскрывает эту действительность через душевное погружение в мир пяти женщин - соседей, связанных общим проживанием в ...
 • Әбдуәлиұлы, Б.; Көшкінбай, Д. (2019)
  Қазақ тұрмысындағы байырғы дәстүр мен қоғамдық қатынастардың өзгеруіне байланысты сөздердің табиғатында да түлі өзгерістер болған. Солардың қатарына сөз мағынасындағы құқықтық ақпараттарды жатқызуға болады. Мысалы, «әке» ...
 • Ниязова, А.Е.; Мукатова, М.Н. (2019)
  Мақаланың авторлары, қазіргі білім беру жүйесіндегі өзгерістерді талқылайды. Оның бірі бүгінде пайда болған көптілдік орталар және осы орта жағдаларында білім берудің мәселелерін қарастырған. Сондай-ақ, Қазақстан ...
 • Akzhigitova, A.Sh.; Yelegenova, M.; Zhanzakova, A. (2019)
  In this article it is argued that the study of linguistic landscape and public space can benefit from viewing them as dynamic system where language maintenance and language loss are seen as a determining factor in ...
 • Seyidova, S. (2019)
  The article discloses the close relationship between language and culture by exploring the semantic field “Age groups”, one of the most specific constituents of macro-field “Time”, in three languages: Azerbaijani, English ...
 • Сарсикеева, Г.К.; Байоразова, Ж.К. (2019)
  Мақала Абайдың «Қара сөздер» өсиетін зерттеуге арналған. Сөздерді лекси- ка-грамматикалық түрлендіру, транслитерация, сөйлемдерді аудару әдістері, салыстырмалы және салғастырмалы аударма ұсынылған. Сан ғасырлар бойы дамып ...
 • Аймұхамбет, Ж.Ә.; Қараханқызы, Ұ. (2019)
  Мақалада мифтің қазіргі зерттеулердегі тұжырымдары қарастырылып, оның символикалық табиғатына назар аударылады. Мифке берілген анықтамаларға талдау жасалады. Символдың миф құрылымындағы ролі туралы пайымдаулар жүйеленіп, ...
 • Aubakir, S.S.; Bizhkenova, A.Ye. (2019)
  This paper provides a description of the comprehension of poetry as discourse, and gives definition to the concept of poetic discourse. Although, discourse especially poetic discourse constantly attracts researcher’s ...
 • Досжан, Р.А. (2019)
  Сөзжасам тілдің сөздік қорын толықтырудың бір тәсілі, оның тарихы сонау көне замандардан басталады. Жаңа ұғым-түсініктер мен заттардың пайда болуы жаңа атауларға деген сұранысты тудырады. Осыған байланысты тілдегі дыбыстық ...
 • Smagulova, A.; Mukhametkaliyeva, G.; Baltabaeva, G. (2019)
  The article describes the similarity and kinship of oil and gas terminology. At present, the scientific interest in terminology is growing, which helps to identify various types of neologisms in the formation of new oil ...
 • Қасқабасов, С.А. (2019)
  Мақалада түркі дәуіріне дейінгі қаһармандық аңыздаулар қатарындағы Томирис патшайым туралы аңыздарға тарихи жазбалар және көркем туындылармен салыстырмалы талдаулар жасалады. Томирис туралы аңыздаулар он екі мотивке ...
 • Кемеңгер, Қ.Р.; Ділдә, Ж.Р. (2019)
  Мақалада көрнекті әдебиеттанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Мемлекеттік сыйлықтың иегері Мекемтас Мырзахметұлының зерттеулеріндегі Бауыржан Момышұлы тұлғасы қарастырылады. Ғалымның «Бауыржан батыр» ...
 • Жүсіпов, Н.Қ.; Ибраева, А.Т. (2019)
  Халық өлеңдерінің өзіндік тарихы, қалыптасу, даму жолдары бар екені, оның әр дәуірде әр түрде болатындығы - бүгінгі күнде күмән туғызбайтын ақиқат. Қазақ халық өлеңдері шеңберіндегі фольклористика - әдебиеттің бастауы ...
 • Дәуітова, Г.Р.; Сұлтан, Е.; Мейрамбекова, Л.К. (2019)
  Эпостардың барлық жанрларындағы маңызды категориялардың бірі – батырлар- дың ерлігі мен олардың дұшпандарына қарсы күресі болып табылады. Дәуір алмасуына, тарихи жағдайларға қарай, дұшпан бейнесінің берілуі де заманмен ...
 • Доскеева, Ш.А. (2019)
  Мақалада қаламы қарымды қаламгер Ә.Нұршайықовтың эпистолярлық роман жазудағы жазушылық шеберлігі талданады. Қазақ әдебиетіне айтарлықтай үлес қосқан жазушы М.Иманжанов жайлы жазылған «Қаламгер және оның достары» атты ...
 • Айтуғанова, С.Ш.; Дәулетова, А.А. (2019)
  Мақалада ежелгі сақ дәуіріндегі қаһармандық аңыздаулардағы Томирис патшай- ымның ерлігі жайлы, ұлы даламызды мекен еткен сақтардың ерлігі туралы тарихи жазбаларға тұжырым жасалады. Гректің ұлы ойшылы Геродоттың «Тарих» ...
 • Садықова, Р.Т. (2019)
  Мақалада Алашорда үкіметі төрағасы Әлихан Бөкейханның орынбасары болған көрнекті мемлекет қайраткері, «Сарыарқа» газетінің редакторы, В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің физика-математика мамандығын ...
 • Өскен, Ә.М.; Қамзабекұлы, Д. (2019)
  Мақалада әдебиетіміздің алаштану саласына байланысты күн тәртібінде тұрған өзекті мәселелер көтеріледі. ХХ ғасырдың басында Алаш зиялылары елінің экономикасы мен мәдениетін көтеруде ғылым мен білімді басты назарда ұстады. ...
 • Akkuly, S. (2019)
  The leader of the Kazakh National Movement «Alash,» Alikhan Bukeikhan was attempting to build a legal national army even during the period of the first Russian Revolution 1905-1907. However, he achieved his goal only ...

View more