DSpace Repository

Материалы международной научно-практической конференции «Казахская спортивная журналистика: вчера, сегодня, завтра» (2018)

Материалы международной научно-практической конференции «Казахская спортивная журналистика: вчера, сегодня, завтра» (2018)

 

Жинаққа «Қазақ спорт журналистикасы: кеше, бҥгін, ертең» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары - Қазақ спорт журналистикасының даму кезеңдері, интернеттегі спорт тақырыбы, спорттағы PR, қоғаммен байланыстың өзекті мәселелері туралы мақалалар енгізілді. Ғылыми жинақта жарық көрген материалдар БАҚ қызметкерлері мен ғалым-зерттеушілерге, PR-мамандарына, журналистерге, оқытушылар мен студенттерге, сондай-ақ көпшілік оқырманға арналған.

Collections in this community

Recent Submissions

View more