DSpace Repository

05. Книги ректора Ерлана Сыдыкова

05. Книги ректора Ерлана Сыдыкова

Recent Submissions

 • Сыдыков, Ерлан (2020-04-30)
  Историко - биографическое произведение посвящено жизни Кунанбая - отца известного мыслителя Абая. Книга содержит достоверные факты о жизни и деятельности Кунанбая, основанные на архивных письменных источниках. Автору удалось ...
 • Sydykov, Yerlan (2019-02-12)
  The Life of Shakarim Kudaiberdiev followed ended tragically when he was shot down by an officer of the secret police. There a prolonged silence. No one could speak his name. His artistic works were forbidden. But although ...
 • Sidikov, Yerlan (2019-02-12)
 • Сыдықов, Е.Б. (2019-02-12)
  Кітап ҚР ҰҒА корремпондент-мүшесі, тарих ғылымдарының докторы, профессор Е.Б. Сыдықовтың Мәскеудің (РФ) «Молодая гвардия» баспасынан «ЖЗЛ» сериясы бойынша орыс тілінде шыққан «Шакарим» кітабы негізінде әдеби өңделіп әзірленді.
 • Сыдықов, Е.Б. (2019-02-12)
  Бұл кітапқа автордың әр жылдары республикалық басылымдарда жарық көрген, сондай-ақ әзір еш жерде жариялана қоймаған Алаш ұлт-азаттық қозғалысы тақырыбындағы ғылыми-зерттеу мақалалары енгізілген. Шәкәрім және Алашорда ...
 • Сыдықов, Е.Б. (2019-02-12)
  Энциклопедия қазақтың классик ақыны, ойшыл Шәкәрім (Шаһкәрім, Шәкерім) Құдайбердіүлының (1858-1931) өмірі мен шығармашылық жолына арналған. Ақынның өскен ортасы, мол мұрасы, дүниетанымы, эстетикасы, поэтикасы, қоғамдық-саяси ...
 • Сыдықов, Е.Б. (2019-02-12)
  Кітапта Алаш қаласының тарихы Алашорда үкіметіне қатысты тың деректер, нақты мұрағат материалдары негізінде жазылған. Сондай-ақ, Семей облыстық қазақ комитеті, облыстық және уездік Земство басқармалары, Алашорда үкіметі ...
 • Сыдықов, Е.Б. (2019-02-12)
  Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналады.
 • Sidikov, E.B. (2019-02-12)
  Svaka epoha iznedri svoja izuzetna i ličnosti koje vremenom postaju njeni simboli. Jedan takav symbol sovjetske epohe jeste legendarni kazaški akin, narodni pesnik I filosof Žambil Žabajev.
 • Сыдыков, Е.Б. (2019-02-12)
  Жизнь Шакарима Кудайбердиева (1858-1931) оборвалась трагически – от пули чекиста. Ранняя безотцовщина, но воспитание под сенью дедовских заветов, приобщение к литературному творчеству под влиянием дяди, поэта-мыслителя ...
 • Сыдыков, Е.Б. (2019-02-12)
  Энциклопедия «Лев Гумилев» является собранием сведений о жизни и научных достижениях величайшего ученого Льва Николаевича Гумилева, о его научном и бытовом окружении, о его предшественниках и последователях в науке, о ...
 • Сыдыков, Е.Б. (2019-02-12)
  Энциклопедия «Лев Гумилев» является собранием сведений о жизни и научных достижениях великого ученого современности, о его научном и бытовом окружении, о его предшественниках и последователях в науке, о значении его трудов ...
 • Сыдыков, Е.Б. (2019-02-12)
  Автор, известный общественный и политический деятель, топ-менеджер высшего образования, профессиональный историк, на примерах собственной жизни рассказывает, как пишутся книги. В них отражены его научные достижения и ...
 • Сыдыков, Е.Б. (2019-02-12)
  «Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі «Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін ...
 • Сыдықов, Е.Б. (2019-02-12)
  Көрнекті мем лекет қайраткері, аты аңызға айналған Абылай ханның ғұмырнамасы мен атқарған істері туралы халық деректері молынан сақталып жеткен. Халық танымында Абылай қазақ жерін жаудан қорғау, оның азаттығын сақтау жолында ...
 • Сыдықов, Е.Б. (2019-02-12)
  Қазақстан тарихшыларының ұлттық конгресі кітапханасы аясында жарық көріп отырған «Халық тарих толқынында» сериялық ғылыми жинағының төртінші кітабына ұлт тарихына арналған ғылыми-танымдық зерттеулер енгізілген. Ғылыми жинақ ...
 • Сыдықов, Е.Б. (2019-02-12)
  Қазақстан тарихшыларының ұлттық конгресі кітапханасы аясында жарық көріп отырған «Халық тарих толқынында» сериялық ғылыми жинағының үшінші кітабына ұлт тарихына арналған ғылыми-танымдық зерттеулер енгізілген. Ғылыми жинақ ...
 • Сыдықов, Е.Б. (2019-02-12)
  Қазақстан тарихшыларының ұлттық конгресі кітапханасы аясында жарық көріп отырған «Халық тарих толқынында» сериялық ғылыми жинағының екінші кітабына халқымыздың ұлы мұрасы – тарихымызға арналған ғылыми-танымдық зерттеулер ...
 • Сыдықов, Е.Б. (2019-02-12)
  Қазақстан тарихшыларының ұлттық конгресі кітапханасы аясында жарық көріп отырған «Халық тарих толқынында» сериялық ғылыми жинағының бірінші кітабына халқымыздың ұлы мұрасы – тарихымызға арналған ғылыми-танымдық зерттеулер ...
 • Сыдыков, Е.Б. (2019-02-12)
  Каждая эпоха рождает свои незаурядные имена и личности, которые со временем становятся ее же живыми символами. Одним из замечательных символов советской эпохи является легендарный казахский акын, народный поэт и философ ...

View more