DSpace Repository

ҚАЗАҚСТАН МЕН ҚЫТАЙДЫҢ ТРАНСШЕКАРАЛЫҚ ӨЗЕНДЕР МӘСЕЛЕСІНДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТ

Show simple item record

dc.contributor.author Нурбаева, Жанар
dc.date.accessioned 2014-05-13T15:27:27Z
dc.date.available 2014-05-13T15:27:27Z
dc.date.issued 2014-04-11
dc.identifier.isbn 978-9965-31-610-4
dc.identifier.other УДК [327:341.224.3](510:574)
dc.identifier.uri http://dspace.enu.kz/handle/data/11181
dc.description Сборник материалов IX Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2014» ru_RU
dc.description.abstract Қазіргі кезеңде Орта Азияда трансшекаралық ҿзендердің су ресурстары бойынша кҿптеген даулы мҽселелер туындауда. Қазақстан үшін трансшекаралық ҿзендер мҽселесі, ҽсіресе мемлекетіміз бен кҿршілес Қытай Халық Республикасы арасында кҿптен бері күн тҽртібінде тұрған мҽселе болып табылады. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева ru_RU
dc.subject Орта Азия ru_RU
dc.subject трансшекаралық ҿзендер ru_RU
dc.subject Қытай ru_RU
dc.title ҚАЗАҚСТАН МЕН ҚЫТАЙДЫҢ ТРАНСШЕКАРАЛЫҚ ӨЗЕНДЕР МӘСЕЛЕСІНДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТ ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account